Intalnire bilaterala intre conducerea Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UARM) și conducerea executivă a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania (UNBR)

Intalnire bilaterala intre conducerea Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UARM) și conducerea executivă a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania (UNBR)

 

 

În perioada 14-16 octombrie 2016 s-a desfășurat la Mălini,  județul  Suceava, întâlnirea bilaterală  dintre conducerea Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UARM) și conducerea executivă a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania (UNBR) împreună cu decanii barourilor Botoșani, Suceava, Neamț, Vrancea, Vaslui si Bacău. Au fost invitați și au participat membrii grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit pentru elaborarea Proiectului Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului și  membrii Consiliului Baroului Suceava.
Din partea Uniunii Avocaților din Republica Moldova au  participat: Lozan Nina - Președintele Uniunii Avocaților, Panțîru Victor, membru al Consiliului Uniunii Avocaților, Vlas Gheorghe, membru al Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat, Gafton Mihai, membrul Comisiei pentru Etică și Disciplină, Lupașcu Zinaida,  membră a Comisiei pentru Etică și Disciplină.

În cadrul întâlnirii s-a realizat un schimb de experiență privind metodologia urmata pentru elaborarea și adoptarea Codului de etică și deontologie al avocaților din Republica Moldova și s-a subliniat modul în care Codul a reușit să valorifice tradițiile profesiei de avocat și cerințele adaptării la prezent și viitor a reperelor și valorilor profesiei de avocat in consens cu reglementarea legală a acesteia. Participanții au evidențiat caracterul instrumentar și aspirațional al regulilor și au constatat că perfecționarea Codului reprezintă un  proiect cu caracter de permanentă realizat cu concursul direct al expertizei dobândite de Comisia  pentru Etică și Disciplină  din cadrul  Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
S-a procedat la trecerea în revistă a experienței dobândite de ambele organizații profesionale  cu privire la dobândirea calității de avocat. S-a examinat instituția „licențierii” cunoscută de legislația Republicii Moldova și s-a evidențiat utilitatea acesteia în perspectiva evidentei și valorificării îndeplinirii obligațiilor  avocatului privind actualizarea permanenta a cunoștințelor de drept, inclus în programele de formare profesională continuă.
Cei prezenți au decis continuarea întâlnirilor periodice dintre conducerile  organizațiilor profesionale din  cele două țări, formarea unui Grup de lucru pentru valorificarea experienței avocaților din Moldova în realizarea Codului  de etică și deontologie al avocaților români și realizarea unor Proiecte comune, inclusiv înfrățirea dintre Barourile române și Barourile din Republica Moldova, în aplicarea Memorandumului semnat în noiembrie 2012, între Uniunea Națională a Barourilor din România și Uniunea Avocaților din Republica Moldova.
Participanții au mulțumit și au felicitat Consiliul Baroului Suceava și, personal, pe domnul decan Sorin Rusu pentru eforturile depuse pentru organizarea excelentă a întâlnirii de lucru și pentru realizarea unui program adecvat de cunoaștere a istoriei și tradițiilor locale.

av. Gheorghe Florea
Președintele U.N why not check here.B.R.