Examen de primire în profesia de avocat - august 2018

Examen de primire în profesia de avocat - august 2018

 


Data, ora şi locaţia: 31 August, 2018 - 09:00 - București


ANUNŢ

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018

Data desfășurării examenului este 31.08.2018 pentru toți candidații.

Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018, publicată pe site-ul U.N.B.R.

 

 

Înscrierea la examen se va desfășura astfel:
– Cererile de înscriere se depun în intervalul 09 iulie 2018 (ora 8.00) – 03 august 2018 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 03 august 2018 – 10 august 2018 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”.

 

 

Actele necesare pentru dosarul de inscriere la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea august 2018:

Actele se depun in 2 exemplare, in dosare plic, al doilea exemplar in copie simpla, cu mentiunea “conform cu originalul” (pe toate documentele).

1. Cerere tip (de la Barou);

2. Copie xerox carte de identitate;

3. Copie certificata pentru conformitate de pe certificatul de nastere si de casatorie (daca este cazul);

4. Copie legalizata a diplomei de licenta sau adeverinta provizorie, in cazul in care diploma nu a fost eliberata la data depunerii cererii;

5. Copie legalizata dupa foaia matricola eliberata de facultatea absolvita, in cazul in care diploma de licenta a fost obtinuta dupa anul 1995; Pentru candidatii care au sustinut examenul de licenta in anul universitar 2018, se admite depunerea adeverintei de absolvire a examenului de licenta fara ca aceasta sa fie insotita de foaia matricola, daca unitatile de invatamant nu au emis diplomele de licenta;

6. Pentru definitiv – Dovada faptului ca a promovat examenul de definitivare in functia juridica indeplinita anterior SI o adeverinta din care sa rezulte vechimea in functia juridica;

7. Certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;

8. Certificat privind starea de sanatate a candidatului de la medicul de familie;

9. Certificat psihiatric eliberat de o institutie sanitara competenta;

10.Certificat eliberat de baroul competent in cazul in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat, ori motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie;

11.Dovada platii taxei de inscriere la examen, in original;

12.Doua fotografii tip legitimatie;

 

Înscrierea candidaților va avea loc la sediul Baroului Sălaj, str.T. Vladimirescu, nr.3, de luni până vineri, între orele 10.00-16.00.