Hotarare Nr.5 /08.05.2015

UNIUNEA  NATIONALA  A  BAROURILOR  DIN  ROMANIA

- BAROUL  SALAJ  -

Zalau,  str. Tudor  Vladimirescu, bl. Flora, et.I, ap 7,Jud. Salaj, e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

HOTĂRÂRE

NR. 5/08.05.2015

 

Consiliul  Baroului  Sălaj, întrunit în şedinţa din data de 08.05.2015, a luat în discuţie propunerea de majorare a taxei aferente soluţionării cererii de restituire onorarii, sesizări, reclamaţii.

Drept urmare, Consiliul Baroului Sălaj,

 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se majorează taxa aferentă soluţionării cererii de restituire onorarii,

sesizări, reclamaţii, la 500 lei.

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă avocaţilor prin afişare la

avizierul baroului şi în spaţiile închiriate, şi va fi publicată pe site-ul

Baroului Sălaj.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :    - Baroul Sălaj

-  Consiliul U.N.B.R.

 

 

 

CONSILIUL BAROULUI SĂLAJ,

DECAN,

Av. BOGDAN ILEA