Hotarare Nr.15 / 01.11.2019

HOTĂRÂREA

Nr. 15/01.11.2019

 

 

 

Şedinţa  Consiliului Baroului Sălaj din data de 01.11.2019

Decan: av. Bogdan Ilea

Prodecan: av. Andrea Ciortea

Consilieri:

av. Cristian Tărău

av. Călin Hîrza

av. Fekete-Szabo Balazs

av. Ciprian Chende

av. Călin Tulbure

Consiliul Baroului Sălaj, întrunit în sedința din data de 01.11.2019, analizează hotarârile Consiliului Baroului Sălaj: 4/13.12.2010, 8/17.01.2011 și 9/07.03.2011, cu privire la cuantumul venitului mediu brut al avocatului îndrumător și condițiile pentru a putea încheia contract de colaborare cu unul sau mai multi avocați stagiari.

Potrivit celor de mai sus, Consiliul Baroului Sălaj emite prezenta.

 

HOTĂRÂRE


Art. 1. Se stabilesc condițiile necesare a fi îndeplinite de către avocații definitivi care intenționează să încheie contracte de colaborare cu avocați stagiari după cum urmează:

a) Venitul mediu brut pe ultimele 12 luni, pentru fiecare contract de colaborare încheiat cu un avocat stagiar se păstrează la cuantumul de 5000 lei.

b) Avocatul îndrumător să nu fi înregistrat abateri disciplinare în ultimele 12 luni.

c) Avocatul îndrumător să nu înregistreze restanțe la momentul depunerii contractului de colaborare.

Art.2. Termenele de la art. 1. se calculează anterior datei depunerii la Baroul Sălaj a contractului de colaborare.

Art. 3. Se comunică cu:- Baroul Sălaj

-,,Dosar Hotărâri’’

 

DECAN ,

AV. BOGDAN ILEA