Hotarare Nr.17 / 01.11.2019

HOTĂRÂREA

Nr. 17/01.11.2019

 

 


Şedinţa  Consiliului Baroului Sălaj din data de 01.11.2019

Decan: av. Bogdan Ilea

Prodecan: av. Andrea Ciortea

Consilieri:

av. Cristian Tărău

av. Călin Hîrza

av. Fekete-Szabo Balazs

av. Ciprian Chende

av. Călin Tulbure

Consiliul Baroului Sălaj, întrunit în sedința din data de 01.11.2019, ia în discuție cuantumul taxei de examinare a cererilor de restituire onorarii.

Potrivit celor de mai sus, Consiliul Baroului Sălaj emite prezenta

 

HOTĂRÂRE


Art. 1. Se reduce taxa de examinare a cererilor de restituire onorarii la 200 lei.

Art. 4. Se comunică cu:- Baroul Sălaj

-,,Dosar Hotărâri’’

 

DECAN ,

AV. BOGDAN ILEA