HOTARAREA nr. 4 /08.07.2009

 

a  Consiliului Baroului Salaj,

 

 

Consiliul Baroului Salaj, intrunit in sedinta din 08.07.2009 la sediul Baroului Salaj ,

 

D E C I D E

Art. 1. Cuantumul taxelor percepute de Baroul Salaj,  in baza art. 315 din Statutul profesiei de avocat se stabileste la nivelul maxim prevazut prin Decizia 76 din 17. 06. 2005 a Consiliului U.N.B.R, cu exceptia taxei prevazute de art.1 lit. i – activitati de secretariat si jurisdictie profesionala.

Art.2. se stabilesc activitatile reprezentand “ activitati de secretariat si jurisdictie profesionala” si care vor fi taxate diferentiat , astfel :

 

  1. a) – Eliberare de adeverinte pentru avocati ( concediu , pensie etc ) – 30 lei
  2. b) – Verificarea indeplinirii conditiilor pentru schimbare sediu sau birou  ca si pentru infiintare birou si emiterea de decizii – 300 lei
  3. c) – Jurisdictie profesionala : - solutionare cereri de restituire onorarii, sesizari, reclamatii, etc. -  100 lei

 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

-         Baroul Salaj – spre afisare

-         Consiliul U.N.B.R

 

DECAN,                    PRODECAN,                        CONSILIERI,

 

av. Otilia IELCIU,    av. Erzsebet SZAKACS         av. Cobzas  Viorica 

 

                                                                          av. Moldovan Marcela 

 

                                                                          av. Popa Aurel 

 

                                                                          av. Popovici Mircea 

 

                                                                          av. Tulbure Calin