Hot 1 2_feb_2015

HOTĂRÂREA nr. 1/02.02.2015

 

Consiliul Baroului Sălaj, întrunit în şedinţa din data de  02.02.2015, a luat în examinare  plângerea prealabilă  împotriva  Deciziei nr. 3/2015 prin care s-a aprobat  Regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere a Baroului Sălaj, depusă la sediul Baroului Sălaj de către dl. av. ILEA GEORGE BOGDAN, şi înregistrată sub nr. 295/02.02.2015.

Astfel,  dl. av. ILEA GEORGE BOGDAN solicită modificarea Deciziei nr. 3/2015 şi a Regulamentului de organizare a alegerilor organelor de conducere a Baroului Sălaj care vor avea loc în data de 05.03.2015, astfel încât din art. V, punctul 1, alin.1 să fie înlăturat termenul „neîntreruptă”.

În conformitate cu Legea nr. 51/1995 pentru organizarea  şi exercitarea profesiei de avocat şi Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Sălaj,

 

 

HOTĂRĂŞTE cialis 20mg price in india

Art.1 Se modifică art.V, punctul 1, din Regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere a Baroului Sălaj, adoptat prin Decizia nr. 3/2015, care va avea următorul conţinut: „În temeiul art. 52, alin.2, lit.b) din Legea nr. 51/1995, al art. 74, alin.1 din Statutul profesiei de avocat, şi al prezentului Regulament, decanul Baroului Sălaj va fi ales dintre avocaţii definitivi cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani. Acesta trebuie să fie membru al baroului de cel puţin 5 ani.”

 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Avocaţii din Baroul Sălaj

-          Baroul Sălaj

-          Dosar “Hotărâri”

 

DECAN,

AV. IELCIU OTILIA