Hot 2 2_feb_2015

HOTĂRÂREA nr. 2/06.02.2015

 

Consiliul  Baroului  Sălaj, întrunit în şedinţa din data de 06.02.2015 a verificat respectarea prevederilor legale a candidaturilor depuse pentru ocuparea funcţiilor de:  Decan al Baroului Sălaj,  Consilier al Baroului Sălaj  şi Membru în Comisia de Disciplină a Baroului Sălaj.

Conform  Legii 51/1995,  Statutului  profesiei de avocat  şi  Deciziei nr.3/2015 prin care s-a aprobat  Regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere a Baroului Sălaj, Consiliul Baroului Sălaj,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Îndeplinesc condiţiile de eligibilitate a funcţiei de Decan:

 

-          ILEA GEORGE BOGDAN

-          MOLDOVAN  MARCELA

-          POPOVICI  MIRCEA

-          SABOU CORINA ELENA

 

Art.2 Îndeplinesc condiţiile de eligibilitate a funcţiei de Consilier:

 

-          CIORTEA  ANDREA  MONICA

-          CRIHAN  TUDOR  EMANUEL

-          COBZAŞ  ADELA  DIANA

-          HÎRZA RADU  CĂLIN

-          IELCIU  OTILIA

-          ILEA  GEORGE  BOGDAN levitrastore.net

-          MOLDOVAN  MARCELA

-          POPA  AUREL

-          POPOVICI  MIRCEA

-          SABOU  CORINA  ELENA

-          TĂRĂU  CRISTIAN  GAVRIL

-          TULBURE  CĂLIN  VIOREL

 

Art.3 Îndeplinesc condiţiile de eligibilitate a funcţiei de membru al Comisiei de Disciplină:

 

-          CRIHAN  TUDOR  EMANUEL

-          COBZAŞ  ADELA  DIANA

-          HÎRZA  RADU  CĂLIN

 

Art.4 Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 5 zile de la data afişării, sub sancţiunea

neluării în considerare;

 

Art.5 Prezenta Hotărâre se afişează la sediul Baroului Sălaj şi pe site-ul Baroului Sălaj, azi,

data de 06.02.2015.

 

CONSILIUL BAROULUI SĂLAJ,

DECAN,

AV. IELCIU OTILIA